• polish
  • english
  • german
Szukaj ofert  

Co to jest Importer Eksporter

Jakie obowiązki Importer Eksporter

Importer Jest to podmiot gospodarczy lub kraj dokonujący importu.
Zgodnie z rozporządzeniem REACH importer oznacza osobę fizyczną lub prawną
mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty i odpowiedzialną za import.Na podmiocie
gospodarczym sprowadzającym towar lub usługę poprzez granice celną wspólnoty,
będącym importerem spoczywają obowiązki wynikające z wprowadzenia towaru do
obrotu, są to między innymi:Uzyskania certyfikatów bezpieczeństwaWłaściwe oznakowanie
produktu


Odprowadzenie opłaty produktowej
 
Eksporter Eksport (z łac.
ex "poza" + portare "nieść") - wywóz za granicę dóbr,
które zostały wytworzone w danym kraju. Dla krajów należących do Unii
Europejskiej
eksport dotyczy sprzedaży towarów lub usług poza UE.
Sprzedaż towarów w obrębie państw należących do Unii Europejskiej to tak zwana
sprzedaż wewnątrzwspólnotowa a nie eksport.Eksport towarów w Polsce w
rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług:Eksport towarów –
potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium
Polski poza terytorium Wspólnoty, jeżeli będzie on dokonywany przez:Dostawcę
lub w jego imieniu,Nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub w jego
imieniu.O eksporcie towarów można mówić wtedy, gdy spełnione będą łącznie 3
warunki:Wywóz musi być potwierdzony przez urząd celny wyjścia (urząd celny
graniczny terytorium celnego Wspólnoty Europejskiej). Nie jest więc w
rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług np. nielegalne wywiezienie
towaru z terytorium UE, nie jest również wystarczające posiadanie przez
podatnika dokumentu odprawy celnej potwierdzającego przez wewnętrzny urząd
celny (znajdujący się na terytorium Wspólnoty Europejskiej);Wywóz musi nastąpić
poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, co oznacza że nie wystarczy go dokonać
poza granice Polski, z wyjątkiem tej części granicy lądowej, która stanowi
granicę celną Wspólnoty Europejskiej, bądź granice morskie i powietrzne;Wywóz
musi być dokonany w ramach realizacji następujących czynności: Odpłatnej
dostawy towarów, bądź czynności z nią zrównanych (np. przekazanie towaru na
cele osobiste podatnika);Wywóz dokonany na innej podstawie
prawnej, np. umowy użyczenia lub będący wyłącznie czynnością
faktyczną nie jest eksportem w rozumieniu ustawy.


Jeżeli macie Państwo
jakieś Pytania prosimy o Kontakt:
: *
: *
Zarejestruj się

dsadsa Świat Pełen Możliwoœci
Sprzedawaj Twoje produkty online, Kupuj bezpośrednio od producentów, dystrybutorów importerów.
Źródło Najlepszych Światowych Dostawców.Zarejestruj
forumgify

Opinie użytkowników

People who do international trade knows well that Inquiry is not the most important issue, on the contrary, Contract is the best evidence to prove that you are success.

I come to retury.com not for a very long time

Zarejestruj
NewsletterWpisz swój adres e-mail, aby zaprenumerować nasz newsleter.

Kursy Walut

Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2019-01-23
0.05%
3,7747
0.01%
4,2867
0.06%
3,7817
0.62%
4,9019